S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

TOVAR V AKCII

CENA 2,00 EUR
SKLADOM
CENA 3,00 EUR
SKLADOM
CENA 3,00 EUR
SKLADOM

KONTAKTY

Pirsingy.sk - Ing. Zuzana Lišková
J. Alexyho 5/46
036 01 Martin
info@pirsingy.sk

OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorým je internetový obchod www.pirsingy.sk.


KONTAKTNÉ INFORMÁCIE:

 • Ing. Zuzana Lišková
 • J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin
 • e-mail: info@pirsingy.sk tel.č.: 0907183372, 0907537155
 • Živnostenský list vydaný dňa 3. 2. 2017 pod č.: OU-MT-OZP-2017/003475-2 a č. živn. registra  550-27822
 • IČO 50725491, DIČ 1122563288
 • Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1


OBCHODNÉ PODMIENKY:

 1. Kupujúci svojou objednávkou alebo registráciou berie na vedomie spracovanie ním uvedených osobných údajov pre potreby realizácie objednávky v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. Predajca sa zaväzuje, že zverené osobné údaje bez súhlasu majiteľa neposkytne tretej osobe. Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. Predajca je povinný na požiadanie zákazníka kedykoľvek vymazať jeho údaje z databázy.
 2. Predávajúci pri ponuke tovaru vychádza z údajov výrobcu, preto rozmery, farebnosť alebo detaily ponúkaného tovaru sú nezáväznými a nemusia sa na 100% zhodovať s vyobrazenými predlohami.
 3. Predávajúci sa zaväzuje že kupujúcemu dodá tovar v perfektnom stave a v súlade s nariadeniami a normami platnými na území Slovenskej republiky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku na objednaný tovar v prípade jeho vypredania, alebo ukončenia výroby.
 5. Kupujúci vyplnením všetkých potrebných údajov objednávky prostredníctvom formulára, telefonicky alebo e-mailom akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru.
 6. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko kupujúceho. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov, alebo spôsobom dohodnutým s kupujúcim.
 7. Dodanie tovaru sa uskutoční odovzdaním tovaru prepravcovi alebo priamo kupujúcemu. Odovzdaním tovaru prechádza na kupujúceho vlastnícke právo na tovar.
 8. Tovar v rámci SR zasiela predávajúci prostredníctvom Slovenskej pošty. Doba zasielania tovaru sa pohybuje v rozmedzí 2 - 3 dní od potvrdenia objednávky. Kupujúci si môže zvoliť dobierku I. triedou (4,40 €), dobierku II. triedou (4,10 €), zásielkovňu (3,60 €), kuriér GLS (4,50 €), platbu vopred na náš bankový účet (pošta 2,70 €, zásielkovňa od 2,60 €, kuriér 3,50 €). Poštovné a balné pri platbe vopred na náš bankový účet do ČR môže kupujúci využiť zásielkovňu, kde je cena za dopravu 3,60 €. O tovare, ktorý nie je skladom, bude predávajúci včas informovať kupujúceho a ten bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť.
 9. Faktúru - doklad o kúpe tovaru, posiela predávajúci v elektronickej forme na e-mail kupujúceho po odoslaní zásielky. Potvrdením súhlasu s obchodnými podmienkami pri odosielaní objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje súhlas so zasielaním elektronickej faktúry.
 1. Kupujúci neprevzatím zásielky zaslanej na dobierku porušuje platnú kúpnu zmluvu, ktorú uzatvoril s predávajúcim a znáša všetky následky a náklady, ktoré z porušenia kúpnej zmluvy vyplynú.
 2. V prípade neprevzatia zásielky a opätovného objednania tovaru z www.pirsingy.sk, bude kupujúcemu zaúčtovaný poplatok na pokrytie nákladov z vrátenia predchádzajúcej zásielky (výška závisí od toho, akou prepravnou spoločnosťou bola predošlá objednávka odoslaná, ceny dobierok sú v bode 8). O tejto pokute predávajúci kupujúceho vopred upozorní.
 3. V súlade s ustanovením §7 odst. 1 Zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť v listinnej podobe alebo prostredníctvom e-mailu. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete TU. Ak tovar zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný, tak náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci v zmysle § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Po prijatí tovaru má predávajúci povinnosť do 14 kalendárnych dní zaslať dohodnutým spôsobom peniaze kupujúcemu.
 4. Náklady, ktoré vznikli kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
 5. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia platnými zákonmi o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji.

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2018 do odvolania. V prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k spokojnosti zákazníka a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po objavení vady prestať používať. Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná. K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Upozorňujeme, že neručíme ani za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu Zuzana Lišková, J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.


REKLAMAČNÝ PORIADOK:

 1. Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.pirsingy.sk.
 2. Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné čo najskôr informovať predávajúceho.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.
 6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 7. Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru, je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.
 9. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.
 10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.
 11. Podľa § 622 a 623 OZ platí, že:
  1. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada má kupujúci právo na  bezplatné a včasné odstránenie vady. Ak sa vada týka len časti výrobku má právo na výmenu tejto časti, ak tak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  2. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne využívať, má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  3. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá bráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  4. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá nebráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 1. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.
 2. Nároky na plnenie sú vylúčené zo zodpovednosti za vady ak:

- je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom,

- je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu,

- bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca,

- tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený,

- tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť),

- uplynula záručná doba tovaru,

- ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

 1. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, budú kupujúcemu na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Milí zákazníci, ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili vašu reklamáciu, pošlite prosím svoju žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: info@pirsingy.sk. Ak vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Kupujúci berie tento reklamačný poriadok na vedomie.

YzZlZTM4